Kuva: Sami Koski / Valkeat Laivat

Vuonna 1913 Hietasaari ja Jätkäsaari yhdistyivät satama-alueeksi ja alueelle tulivat talletusmakasiinit, varastot ja nostokurjet. Saukon saarelle tehtiin 1925 hiilisatama, joka lopetti toimintansa 1977.

1970-luvulla kehitettiin Länsisatamaa. Tynnyreiden tilalle tulivat kontit, jotka edellyttivät suuria nostureita. Ensimmäinen konttinosturi hankittiin ja Helsingin Vapaavarasto valmistui Bunkkeriin.

Satamaan johti aikoinaan Helsingin satamarata, mutta se purettiin toukokuussa 2009 sataman tavaraliikenteen loputtua. Loppuvuodesta 2008 Länsisatamassa sijainneen konttisataman liikenne siirtyi uuteen Vuosaaren satamaan. Ennen sataman käytössä olleelta Jätkäsaaren alueelta vapautui paljon tilaa asuntorakentamiselle, liiketoiminnalle ja uudelle matkustajaterminaalille.

Länsiterminaali (T1)
Vappuna 1995 Länsisataman uusi matkustajaterminaali, Länsiterminaali otettiin käyttöön Tallinnan liikenteen siirtyessä pois Eteläsatamasta.

Rakennus oli alun perin Länsisataman satamavarasto L4. Se on valmistunut vuonna 1941 ja sen on suunnitellut Helsingin kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher. Rakennus päätettiin vuonna 1992 muuttaa Tallinnan laivaliikennettä palvelevaksi matkustajaterminaaliksi.

Rakennusta on laajennettiin uudella lähtöhallilla vuonna 2006. Liikenteen kasvaessa Länsiterminaali ruuhkautui vilkkaimpina matkailukausina. Lisäksi Länsiterminaalin käytettävyyttä heikensi pitkät siirtymät eteläisille laivapaikoille. Vilkkain laivapaikka sijaitsi yli 500 metrin etäisyydellä terminaalirakennuksesta ja eteläisimmät uudet laivapaikat 800 – 1000 metrin etäisyydellä Länsiterminaalista.

Länsiterminaalia käyttivät Tallink ja Eestinlinjat/Eckerö Line Tallinnan liikenteessäja myöhemmin St. Peter Linen Pietarin liikenteessä. Eckerö Line ja Tallinkin Shuttle laivat siirtyivät uuteen terminaaliin vuonna 2017.

Länsiterminaali 1:sta Silja Europa Tallinnaan ja Visbyhyn.

St. Peter Linen liikenne on koronaviruspandemian vuoksi keskeytetty.

Länsiterminaali (T2)
Rahtiliikenteen väistyessä Vuosaareen ja Tallinnan liikenteen kasvaessa vauhdilla, päätettiin rakentaa Jätkäsaareen uusi terminaali palvelemaan Tallinnan liikennettä.

Länsiterminaali 2:n pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Tuomas Silvennoinen, PES-Arkkitehdit Oy:stä ja rakennuttajana YIT. Uuden matkustajaterminaalin peruskivi muurattiin 27.11.2015. 

Ennen terminaalin rakentamista maaperää jouduttiin vahvistamaan betonipaalutuksella. Terminaaliin johtavan kadun alueelle on maaperään juntattu kaikkiaan 36 kilometriä paaluja ja lisäksi valettu paalulaattoja niitä sitomaan.

Molempien terminaalien ajoneuvoliikenne on ohjattu 30.5.2016 alkaen uuden lähtöselvitysalueen kautta. Autoliikenteen porttijärjestelmässä on varauduttu siihen, että siitä tehdään myöhemmin automaattinen.

Länsiterminaali 2 avattiin matkustajien käyttöön 27.2.2017.

Terminaali 2:en suunnittelun lähtökohtana oli matkustajien mahdollisimman sujuva liikkuminen maista laivaan. Terminaalin sivuille rakennetut matkustajakäytävät yhdistettiin olemassa oleviin niin, että laiturit ovat saavutettavissa sekä nykyisestä että uudesta terminaaleista.

Laiturit sijaitsevat aivan terminaalin vieressä ja alusten kääntöaikoja nopeuttavat toiselle laiturille asennettu automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä, automooring, sekä kaksoisramppiratkaisu, jonka avulla ajoneuvoja voidaan ajaa laivaan ja ulos samanaikaisesti kahdesta kerroksesta.

Huikean näköalan merelle tarjoava terminaali on matkustusmukavuudeltaan ja sujuvuudeltaan omaa luokkaansa. Terminaalin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lähtöselvityspisteet sekä Tullin tilat. Terminaalin toinen kerros on avoinna ainoastaa matkalle lähtijöille ja siellä matkustajia palvelee kahvila ja baari.

Terminaalia käyttää Tallinkin lisäksi Eckerö Line.

Osoite:
● Terminaali 1
Tyynenmerenkatu 8, 00220 HELSINKI

● Terminaali 2
Tyynenmerenkatu 14, 00220 HELSINKI

Kohdesatamat:
Tallinna
Visby*

T1:sta liikennöivät Tallinkin laivat:
m/s Silja Europa

T2:sta liikennöivät Tallinkin laivat:
m/s Star
m/s Megastar

Blogi logo

Tutustumiskierroksella uudessa Länsiterminaalissa 24.2.2017

Lisätietoja:
Helsingin satama
Tallink Silja (T1)
Tallink Silja (T2)

Länsisataman autolähtöselvitys 2006
Länsisataman autolähtöselvitys vuonna 2006.
Kuva: Sami Koski / Valkeat Laivat
Länsiterminaali 2
Länsiterminaali 2 helmikuussa 2017.
Kuva: Sami Koski / Valkeat Laivat