Stockholms Rederi AB Svea

Finska Ångfartygs Aktiebolaget –
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö 

Höyrylaiva Osakeyhtiö Bore

Oy Siljavarustamo  –
Ab Siljarederiet

Effoa – Suomen Höyrylaiva Oy

Johnson Line AB

Oy Silja Line Ab / Silja Oy Ab /
Silja Line

EffJohn Oy Ab

AS Tallink Grupp

Silja Line

AS Tallink Grupp

Tallink Silja Oy / Tallink Silja AB