Kuva: Silja Linen arkistosta

Algot Johanssonin 27.12.1937 perustama Rederi Ab Sally oli aikoinaan yksi Suomen merkittävimmistä tankkerivarustamoista ja yksi Viking Linen osakasvarustamoista.

Rederi AB Sally ajautui huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin 1980-luvun puolivälissä. Lopulta yhtiö joutuikin pääasiallisen velkojansa Yhdyspankin haltuun. Pankki myi haltuunsa joutuneen varustamon vuonna 1987 varustamoyhtiö EffJohnille, joka oli Silja Linen osakasvarustamoiden Effoan ja Johnson Linen tarkoitusta varten perustama yhtiö.

Sally Ab on nykyään Tallink Silja Oy:n tytäryhtiö.

Rederi Ab Vikinglinjen
Rederi Ab Vikinglinjen perustettiin vuonna 1959 ja Algot Johansson lähti hankkeeseen mukaan merkitsemällä vastaperustetun yhtiön osakkeita. Vuonna 1962 Vikinglinjenin osakkaat ajautuivat kuitenkin riitoihin. Yhtiön varsinaisen perustaja, Gunnar Eklund halusi yhtiön keskittyvän ainoastaan autolauttaliikenteeseen, kun taas Algot Johansson halusi laajentaa Vikinglinjenin toimintaa myös rahtilaivoihin. Riitojen vuoksi Gunnar Eklund jätti Rederi Ab Vikinglinjenin, joka jäi Rederi Ab Sallyn omistajan Algot Johanssonin haltuun. Vikinglinjenistä lähdettyään Gunnar Eklund perusti 1963 uuden varustamon, Ålandsfärjan Ab:n.

Kolme varustamoa (Vikinglinjen, Slite, Ålandsfärjan) kilpaili 1960-luvun alkuvuosina paitsi keskenään, myös Silja Linea ja sen osakasvarustamoita vastaan. Vuonna 1966 Rederi Ab Vikinglinjen, Rederi AB Slite ja Ålandsfärjan Ab aloittivat yhteistyön ja perustivat yhtiön, Vikinglinjen Ab:n, markkinoimaan aluksiensa liikennettä. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 19. elokuuta 1966 ja sen osakepääoma oli 30 000 markkaa, josta kukin osakasvarustamo merkitsi kolmasosan. Samalla kaikki uudessa Vikinglinjen-markkinointiyhtiössä mukana olevat varustamot maalasivat laivansa Sliten mallin mukaisesti punavalkoisiksi ja Rederi Ab Vikinglinjen muutti nimensä Rederi Ab Solstadiksi, ja siitä tuli Rederi Ab Sallyn tytäryhtiö, kunnes varustamo lopulta sulautui täysin emoyhtiöönsä.

Viking Linen toiminta kasvoi kolmen varustamon yhteistyöllä, kunnes 1980-luvun puolivälissä Rederi Ab Sally ajautui huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Yhtiön siirtyessä EffJohnin haltuun lunastivat Viking Linen kaksi muuta osakasta Sallyn kolmanneksen osuuden Vikingistä itselleen.

Sally Shipping GmbH. (Commodore Cruise Line)
Vuonna 1980 Länsi-Saksaan perustetun Sally Shipping GmbH:n toiminnan tarkoituksena oli tutkia kansainvälisiä projekteja, joissa Sally-konsernin henkisten ja materiaalisten resurssien hyödyntäminen voisi luoda uusia mahdollisuuksia työpaikkoihin ja tuloihin. Yhtiö hankki omistukseensa vuonna 1953 rakennetun matkustajalaiva Olympian, joka oli 1970-luvun puolivälistä saakka ollut makuutettuna Kreikassa. Alus vaati kunnon remontin ennen kuin se pystyttiin asettamaan liikenteeseen.

Toukokuussa 1981 Commodore Cruise Line ja yhtiön laiva Boheme siirtyi Sallyn omistukseen ja näin Sally oli päässyt osalliseksi USA:n risteilymarkkinoille.

Olympia kunnostus ja uudelleenrakentaminen vietiin loppuun suurten kustannusten kera ja se asetettiin Caribe I -nimisenä Commodore Cruise Linen liikenteeseen vuonna 1983.

Vuonna 1991 Commodore Cruise Line osti Crown Cruise Linen ja 50 prosenttia Crown Monarch -risteilylaivan toiminnasta. Vuonna 1992 ja 1993 luovutettiin yhtiön käyttöön Espanjassa rakennetut uudisrakennukset Crown Jewel ja Crown Dynasty.

Vuoden 1993 alussa Crown Cruise Line solmi yhteistösopimuksen Cunard-varustamon kanssa. Sopimuksen mukaan Crown -alusten markkinointi ja myynti siirtyivät Cunardille. Commodore Cruise Line jatkoi erillisenä yhtiönä Enchanted Seas -aluksen markkinointia ja liikennöintiä.

Vuoden 1994 lopussa EffJohn päätti luopua omista risteily-yhtiöistään ja omasta liikennöinnistään USA:ssa. Crown Cruise Linen risteilytoiminta Miamissa päättyi toukokuussa 1995. Heinäkuussa 1995 Commodore Cruise Linen ja sen kaksi risteilylaivaa myytiin amerikkalaisille ostajille.

Sally Line Ltd. (Sally Line UK)
Vuonna 1981 Rederi Ab Sally perusti Sally Line Ltd. liikennöimään autolautoilla Englannin kanaalissa Ramsgaten ja Dunkerquen välillä. Yhtiö hankki myöhemmin omistukseensa myös Ramsgaten sataman. Liikeideoina olivat lautan korkea taso, yksinkertaiset aikataulut, yhtenäiset hinnat ja liikenneyhteyksiltään helppokulkuiset satamat.

Ongelmiin törmättiin jo alkuvaiheessa. Oli mm. vaikeaa löytää kykenevää paikallista palveluhenkilökuntaa. Noin kahden kuukauden liikennöinnin jälkeen The Vikingin moottorit rikkoutuivat ja alus oli korvattava vuokralaivalla. Myös suojattoman Ramsgaten sataman tuuliongelmat aiheuttivat peruutuksia lähdöille ja liikenne lopetettiin pian sesongin loppumisen jälkeen. Ensimmäisen kauden jälkeen liikevaihto oli kasvussa 32 prosenttia, mutta tilinpäätös näytti tappiollista tulosta.

Sally Tours Ltd. matkatoimisto perustettiin myymään pakettimatkoja Englannista ulkomaille.

Eurotunnelin avautuminen vuonna 1994 kiristi kilpailua Englannin kanaalissa, jonka vuoksi Sally UK aloitti vuoden 1994 alussa yhteistyön Belgian valtionrautateille kuuluvan Regie Voor Maritiem Transportin (RMT) kanssa. Sopimuksen mukaisesti varustamot hoitivat liikennettä yhdessä ja RMT siirsi, osana yhteistyötä, liikenteensä Doverista Ramsgateen.

Syyskuussa 1996 Sally UK, RMT ja australialainen Holyman-varustamo sopivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Englannin kanaalin liikennettä hoiti keväästä 1997 lähtien uusi Holyman Sally -yhtiö, josta Sally omisti yhden kolmasosan. Samalla kuin uusi yhteistyö Holyman -varustamon kanssa alkoi, loppui aikaisempi pooliyhteistyö RMT-varustamon kanssa.

Maaliskuussa 1998 Sally UK pääsi osittain irtautumaan tappiollisesta Englannin kanaalin liiketoiminnoista, kun yhtiö pääsi Holyman-varustamon ja Belgian valtion kanssa sopimukseen Holyman Sally-matkustajaliikenteen lopettamisesta.

Marraskuussa lopetettiin myös rahtiliikenne ja Ramsgaten satama luovutettiin tehdyn sopimuksen mukaisesti paikallisten kuntaviranomaisten hallintaan. Vuoden 1998 viimeiseltä neljännekseltä kirjattiin Sally UK:n osalta tulokseen 271 Mmk:n kertaluontoinen tappio, joka sisälsi kaikki toiminnan lopettamisesta aiheutuneet kulut.

Vaasanlaivat Oy
Vuonna 1948 perustettiin Vaasassa Varustamo Oy Vaasa-Uumaja (Rederi Ab Vasa-Umeå).

Vuonna 1958 Enso-Gutzeitin tytäryhtiö, Merivienti Oy hankki osake-enemmistön Varustamo Oy Vaasa-Uumajasta. Vuonna 1965 yhtiö sai uudeksi nimekseen Oy Vaasa-Uumaja Ab. Enso-Gutzeit osti loput yhtiön osakekannasta vuonna 1979 ja yhtiön nimi vaihtui Vaasanlaivat Oy:ksi

Vuonna 1982 Rederi Ab Sally hankki omistukseensa Vaasanlaivat Oy:n. Kauppa sisälsi Vaasanlaivojen linjat, käyttö- ja markkinointiorganisaatiot sekä varustamon kolme omaa alusta.

Vuonna 1969 perustettu Jakob Lines Ab siirtyi Vaasanlaivojen omistukseen kesällä 1989.

Vaasanlaivat vaihtoi nimensä Wasa Lineksi vuonna 1991 ja tammikuussa 1993 Wasa Line sulautettiin osaksi Silja Linea.

Oy Sally Line Ab
m/s Viking Sagan työllistämiseksi sen jälkeen, kun yhteistyökumppanit Vikinglinjassa olivat asettaneet uudet alukset Helsinki-Tukholma -linjalle, perustettiin Oy Sally Line Ab Helsinkiin tarkoituksenaan harjoittaa Helsingistä lähtevää risteilyliikennettä. Tätä varten m/s Viking Saga rakennettiin osittain uudelleen ja kastettiin m/s Sally Albatrossiksi.

Sally Albatross asettiin risteilyliikenteeseen 16.5.1986. Hyvien kokemuksien perusteella risteilyliikenteestä Sally Line uudisti Sally Albatrossia Saksassa talvella 1988. m/s Sally Albatross tuhoutui tulipalossa Finnbodan telakalla tammikuussa 1991.

Liikenteeseen vuokrattiin, laman vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan, Delfin Cruisesin m/s Delfin Clipper, joka sai nimekseen m/s Sally Clipper. Vuonna 1991 m/s Sally Clipperin pariksi vuokrattiin Delfin m/s Delfin Caravelle, joka sai nimekseen m/s Sally Caravelle.

Sally Linen risteilykohteina Itämerellä oli, 24 tunnin Tallinnan risteilyjen lisäksi, Leningrad (Pietari), Visby ja Viipuri.

Sally Line aloitti keväällä 1991 agentuuritoiminnan nimellä Baltic Express Line, joka edusti Helsingistä Pietariin risteilevän Baltic Shipping Co:n matkustaja-alusta. Seuraavana vuonna agentuuritoiminta siirtyi Svea Managementin hoitoon.

Sally Line ja Rauma Yards sopivat kesäkuussa 1990 uuden laivan rakentamisesta vanhan m/s Sally Albatrossin vedenalaisten osia hyödyntämällä. Uusi m/s Sally Albatross valmistuikin ennätysajassa ja asetettiin liikenteeseen maaliskuussa 1992.

Syyskuussa 1992 Sally Linen liikenne sulautettiin osaksi Silja Linen liikennettä.

Rederi AB Allandia
Vuodesta 1988 Sally Linen liikenteeseen kuului Maarianhaminan ja Tukholman välillä liikennöivän Ånedin Linjenin liikenne, jota hoidettiin vuokratulla m/s Baltic Star -aluksella. Vuonna 1992 Ånedin Linjenin liikenne siirrettiin Sallyltä Svea Managementin hoidettavaksi ja vuodesta 1993 lähtien liikenne oli Baltic Linen vastuulla. Tammikuussa 1995 EffJohn Oy Ab myi Rederi AB Allandian osakkeet ja Ånedin Linjenin liikenteen.

Europe Cruise Line
Vuonna 1989 aloitti toimintansa Europe Cruise Line, jonka tehtävänä oli kehittää, markkinoida ja operoida risteilyjä Euroopan markkinoilla. Yhtiön vähemmistöosakkaana oli espanjalainen Fletamentos Maritimos 40 %:n osuudella, loput osakkeista oli EffJohn Internationalin omistuksessa ja liikenteestä vastasi Sally Line.

Europe Cruise Line aloitti viikon kestävät talviristeilyt rahdatulla Eurosun aluksella loppusyksystä 1989 Kanariansaarten, Madeiran ja Länsi-Afrikan välillä. Joulukuussa Europe Cruise Linen omistajat ostivat yhtiölle rahdatun Eurosunin (ex. Orient Express) sekä sen kesäliikenteen Venetsia – Pireus – Istanbul. Samalla tehtiin sopimis Orient Express Hotels Ltd:n kanssa sopimus kesäristeilylinjan hoitamisesta. Toiminnan kannattamattomuuden ja Persianlahden sodan vaikutusten vuoksi lopetettiin kesä- ja talviliikenne toukokuussa 1991.